Friesland

Minimaliseren
Home
Friesland
Contact

Friesland

Minimaliseren

Noardwest Fryslân
Velen denken bij Noardwest Fryslân aan ruimte en uitgestrekte klei- en weidegronden. Het gebied kent echter ook opvallende hoogteverschillen. Niet alleen de terpen zorgen daarvoor. Ook oude en nieuwe dijken doorkruisen het verder vlakke land. In het landschap leest u de strijd af die de bewoners van dit gebied door de eeuwen heen tegen het water hebben gevoerd. De dijken werden niet alleen aangelegd om overstromingen te voorkomen. Steeds weer werden nieuwe stukken vruchtbaar land op de zee gewonnen. Deze historie vindt u terug in de ligging van de dijken, nu soms midden in het land. Zoals de 42 kilometer lange Slachtedijk, opgebouwd uit gedeelten van oude zeepolderdijken om de vroegere Middelsee. De oudste dateren van omstreeks 900, de jongste zijn omstreeks 1200 aangelegd.
Maar de bewoners van het gebied lieten meer na dan de zichtbare herinnering aan nieuw land. Noardwest Fryslân is rijk aan cultuurhistorische monumenten. Van vroegmiddeleeuwse kerken, kloosters en abdijen tot statige stinzen, karakteristieke boerderijen en beschermde stads- en dorpsgezichten. Neem havenstad Harlingen met zijn meer dan vijfhonderd monumentale gevels. Of Franeker waarvan het centrum nog altijd de sporen draagt van de oude academiestad. Het zestiende eeuwse Poptaslot in Marssum, de middeleeuwse kerk van Wiuwert met haar mummiekelder of het dorp Jorwert dat dankzij Geert Maks boek over het Friese platteland nationale bekendheid geniet.
Traditie en vernieuwing gaan in Noardwest Fryslân hand in hand. Het resultaat is een zeer gevarieerd aanbod van oudheidskamers en musea tot galerieën voor moderne kunst. Van ambachtelijke bedrijven tot technisch Doe-centrum Aeolus in Sexbierum. En van traditionele sporten als kaatsen en fierljeppen tot moderne voorzieningen voor de watersporter. Een gebied dat iedereen veel te bieden heeft. Waar u rust en ruimte vindt, maar ook de gezellige drukte van oude stadscentra en waar u als toerist niet opgaat in de massa.
 

 

);